இந்த மலர் மருந்து இவ்ளோ சக்தி வாய்ந்ததா / Yogam | யோகம்