இவரை நினைத்து இதை எழுதினாலே போதும் இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு கடைசி வரை பா...