இப்படி இதுல சுத்துன வயிறு கொழுப்பு சதை இப்படி குறையுதா Takkar