செவ்வாய் கிழமை இந்த முத்திரையை செய்தால் உடலை ஜம்முனு வெச்சுக்கலாம் | Yog...