அதிகப்படியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் அனைத்து முத்திரைகளும் பி...