இந்த கருப்பு தங்க உணவோட மதிப்பு தெரிஞ்சுதான் வெள்ளக்காரனே நம்ம ஊருக்கு ...