ஒரே ஒரு வெந்தையம் போதும் அல்சர் வயிற்று புண் இருந்த இடமே காணாம போயிடும் ...