நம்மை நாமே குணமாக்கும் Healing பயிற்சி 40 நிமிட | Yogam | யோகம்