தினமும் 21 முறை இப்படி அழுத்தினாலே இந்த ஜென்மத்தில் இதய நோயே வராது | Yog...