காலை 11 மணிக்கு இந்த சூப் குடிச்சு பாருங்க உடம்பில் பல நோய்கள் வரவே வராத...