வாழ்நாளில் மருத்துவமனைக்கே செல்ல தேவையில்லை வள்ளலாரின் இந்த 3 மூலிகைகள் ...