இந்த நாப்கின்ல மட்டும் தான் பெண் கர்ப்பப்பையை காப்பாற்றும் சக்தி இருக்கு...