மருந்தே தேவையில்லை மலச்சிக்கலுக்கு இதைவிட தீர்வு இல்ல | Yogam | யோகம்