தினமும் வெறும் வயிற்றில் இதை குடித்தாலே போதும் ரத்த சோகை Anemia வாழ்நாளி...