கேரளாவில் 26 ஆண்டுகளுக்கு பின் திறக்கப்பட்ட இடுக்கி அணை | Oorga

This video gives the information about kerala flood and idukki dam