தெய்வத்தின் சக்தி எது | Which is the Power of God | Yogam | யோகம்