அடேங்கப்பா எல்லா உடல் வலியையும் குணப்படுத்தும் மூணு மந்திர வார்த்தைகள் / Switch Words 5 / Yogam

அடேங்கப்பா எல்லா உடல் வலியையும் குணப்படுத்தும் மூணு மந்திர வார்த்தைகள் / Switch Words 5 / Yogam