இந்த மந்திரங்கள் சொன்னாலே போதும் நம் உயிரை காக்கும் மிக சக்தி வாய்ந்த எந...