அழுத்தி விட்டாலே போதும் இந்த புள்ளிதான் பல வலிகளை போக்கும் சக்திவாய்ந்த ...