33 தடவை இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பாருங்க எதிர்மறை சக்திகளே உங்களை தொட முடி...