கண் திருஷ்டி முழுவதும் நீங்க இதை சொன்னாலே போதும் / Yogam | யோகம்