ஒருமுறையாவது இந்த காணொளி பார்த்துக்கொண்டே ஆல்பா தியானம் செய்து பாருங்கள்...