எப்பேர்ப்பட்ட கிருமியாயிருந்தாலும் இந்த மூலிகைகளுக்கு அடங்கியே ஆகணும் / ...