உடல் எடை ஈஸியா குறையனுமா இதை தொப்புளின் புள்ளியில் எழுதினாலே போதும் /Wei...