பொறாமை தனக்கென்று சொந்தம் கொண்டாடுவது சரியா / உளவியல் அலசல் / Yogam | யோகம்