இந்த 4 புள்ளிகளை காலையும் இரவும் அழுத்தி வந்தால் பல வியாதிகள் உடனடியாக க...