ரத்தத்தை சுத்தம் செய்து வயிறையும் நுரையீரலையும் சீராக்கும் ஆதி சித்த மரு...