இந்த கலர் நம்பரை இப்படி எழுதினாலே போதும் BP ரத்த கொதிப்பு வாழ்நாளில் வரவ...