பற்களைமுழுமையாக பாதுகாக்கும் மூலிகை பல்பொடி / Herbal Tooth Powder Yogam ...