இதெல்லாம் தெளிவா தினமும் செஞ்சா மலச்சிக்கல் வாயு கோளாறு வரவே வராது / Yog...