இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்காம இருக்காதிங்க வாதம் பித்தம் கபம் / Yogam | யோகம்