நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இவளோ சுலபமா அதிகரிக்கலாம் / Yogam | யோகம்