2 விதைகளே போதும் காதின் அழுத்தத்தால் உடல் எடை குறைகிறது / Yogam | யோகம்