இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் அனைத்து நோய்களும் குணமாகும் / Yogam | யோகம்