45 முறை தினமும் இதை சொன்னாலே போதும் 45 நாளில் நடக்கும் அதிசயத்தை பாருங்க...