புதன் கிழமை மட்டும் இந்த முத்திரைக்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்குது | Yogam |...