பல் தேய்ப்பதால் இத்தனை சிகரெட் பிடிக்குறோமா | நம்மாழ்வார் சொன்ன அதிர்ச்ச...