உலக அழிவை தடுக்கனும் னு அக்கறை இருந்தா இத ஒரு முறை பாருங்க | Yogam | யோகம்