1 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தண்ணீரை இப்படி குடித்தால் எந்த நோயும் வாழ்நாள...