இந்த ஒரு குட்டி புத்தகம் வைத்து 1000 கோடி சம்பாதிச்சு இருக்காங்க ஒரு பெண...