படுத்த உடனே தூங்கனுமா இந்த 2 வர்மா புள்ளிகளை கொஞ்ச நேரம் தடவினாலே போதும்...