இப்படி தான் நமது உடல் எடை 1 கிலோ 1 கிலோவாக ஏறுகிறது | Yogam | யோகம்