இந்த 1 காய் மட்டும் போதும் உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் கிடைக்க...