இந்த 4 போதும் எப்பேர்ப்பட்ட கிருமியையும் அழித்து நுரையீரலை சீராக்கி நோய்...