234 வகையான நோய்களை குணமாக்கும் அதிசய மூலிகைகள் | Yogam | யோகம்