குடலை இப்படி கழுவினால் உடலில் இந்த ஜென்மத்தில் வராது | Yogam | யோகம்