இந்த மூலிகை தைலத்தை தடவினால் உடலின் பல நோய்கள் குணமாகும் | Detoxificatio...