நான் யார் சூட்சுமத்தை தெரிந்துகொண்டால் உயிர் நலம் பெறும் | Yogam | யோகம்